Xiangzhou District, Zhuhai City, Xiangjiang Road, Hengqin Vientiane World Project
+
  • Xiangzhou District, Zhuhai City, Xiangjiang Road, Hengqin Vientiane World Project

Xiangzhou District, Zhuhai City, Xiangjiang Road, Hengqin Vientiane World Project

Product Introduction

Xiangzhou District, Zhuhai City, Xiangjiang Road, Hengqin Vientiane World Project


金企丰

Craft with exquisite workmanship and innovative leadership

CONTACT

+86 0576-84112727

+86 0576-84116192

No. 22, Jinchuan Road, Beicheng Sub-district, Huangyan District, Taizhou City, Zhejiang Province

金企丰

Mobile end

Business license